Polityka prywatności Fluidmaster

Zaktualizowano 22 maja 2018 r.

Polityka prywatności Fluidmaster opisuje różne sposoby, w jakie Fluidmaster Inc. (dalej "Fluidmaster", "my" lub "nasz") używa informacji podanych podczas korzystania z strony Fluidmaster.com, a także o tym, jakie informacje gromadzimy i dlaczego je zbieramy, w jaki sposób możesz kontrolować te informacje i jak chronimy twoje dane osobowe.

Uzyskując dostęp i korzystając z dowolnej części strony Fluidmaster (dalej "Witryna"), zostaniesz uznany za osobę, która wyraziła zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności, nie otwieraj i nie korzystaj z Witryny. Udostępniając nam swoje dane osobowe i dalej korzystając z naszej Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki niniejszej Polityki prywatności. W niniejszej Polityce Prywatności, kiedy odnosimy się do "Fluidmaster", "my", "nasz" lub "nas", mamy na myśli grupę firm Fluidmaster lub firmy, które opracowały stronę Fluidmaster lub produkty Fluidmaster (w tym między innymi Opella Limited, Fluidmaster Netherlands BV i Fluidmaster Predelava Plastike d.o.o.).

W niniejszej Polityce prywatności informujemy o przetwarzaniu danych osobowych przez Fluidmaster i informujemy o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe w określonych sytuacjach, takich jak marketing, kiedy ubiegasz się o pracę w Fluidmaster, kiedy podpisujesz umowę z Fluidmaster i kiedy odwiedzasz Witrynę lub funkcje powiązane z Witryną.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera następujące informacje:

• Dlaczego przetwarzamy twoje dane osobowe?
• Jakie informacje o Tobie gromadzimy?
• W jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie?
• Czy udostępniamy informacje o Tobie innym?
• Czy istnieje możliwość przekazania danych osobowych?
• Jak długo przechowujemy informacje o Tobie?
• Jakie są pliki cookie i w jaki sposób są one wykorzystywane w tej witrynie internetowej?
• Jak chronimy informacje o Tobie?
• Jakie są twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
• Co należy zrozumieć przed kliknięciem linków do stron internetowych osób trzecich?
• Czy można zmienić tę Politykę prywatności?

Możemy gromadzić i przetwarzać w inny sposób następujące informacje o Tobie (w tym dane osobowe):

Informacje, którymi się z nami dzielisz - kiedy kontaktujesz się z nami, kontaktujesz się z nami w Witrynie, kontaktujesz się z nami poprzez obsługę klienta i wypełniasz formularze w Witrynie. W takich przypadkach możesz podzielić się z nami: swoim imieniem i nazwiskiem, adresem, adresem e-mail, numerem kontaktowym oraz danymi karty kredytowej i płatności. W niektórych okolicznościach będziemy potrzebować tych informacji, aby móc dostarczyć Ci produkt lub usługę, o którą prosiłeś; na przykład potrzebujemy informacji o Twojej płatności, gdy kupujesz produkt, i adresu, by go dostarczyć.

Informacje, które gromadzimy podczas interakcji w Witrynie internetowej - Możemy automatycznie zbierać dane o twoich wizytach na Witrynie (w tym między innymi adres IP, dane o ruchu, dane o lokalizacji, logi i inne dane komunikacyjne) oraz zasoby, które Ty udostępniasz. Informacje, które zbieramy, mogą również zawierać zapisy korespondencji i informacje, które nam przekazujesz, jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem tej witryny lub innymi sposobami komunikacji, takimi jak adresy pocztowe. Zbieramy również dane o transakcjach przeprowadzanych za pośrednictwem naszej Witryny oraz o realizacji zamówień. Możemy zbierać informacje o twoim komputerze, w tym, o ile jest dostępny, twój adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki.

Informacje od innych stron trzecich - Zbieramy również i przetwarzamy informacje o tym, w jaki sposób angażujesz się w nasze kampanie promocyjne, marketing i reklamę online, poza naszymi własnymi stronami internetowymi. Gromadzimy informacje, w tym zbiorcze dane demograficzne, które dostarczają informacji na temat gospodarstw domowych, które kupują nasze produkty, od zewnętrznych dostawców danych, którzy pomagają nam w uzyskaniu bardziej odpowiedniego doświadczenia właściciela, umożliwiając nam dostarczanie ofert we właściwym czasie i dostarczając bardziej odpowiednie usługi i porady.

Jak się z nami skontaktować?


Więcej szczegółowych informacji na temat sposobu, w jaki Fluidmaster przetwarza dane osobowe, można znaleźć w następujących sekcjach działu Informacje na temat ochrony prywatności zamieszczonej poniżej.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Możemy zbierać dane osobowe użytkownika z różnych powodów. Aby uzyskać więcej informacji na temat określonego rodzaju przetwarzania danych, zapoznaj się z tematem dotyczącym określonych informacji o ochronie prywatności wymienionych powyżej, takich jak nasze informacje na temat ochrony prywatności w zakresie marketingu.

To, co łączy przetwarzanie różnych danych przez Fluidmaster jest to, aby Fluidmaster mógł wykonywać swoje prawa lub obowiązki związane z Tobą. Na przykład, jeśli jesteś klientem, gromadząc Twoje dane osobowe, możemy starać się zapewnić Ci usługi lub produkty, o które prosiłeś; rozwijać, ulepszać i personalizować doświadczenia klientów; utrzymywać i rozwijać naszą relację z klientem; i komunikować się z wami bardziej efektywnie.

Jakie informacje o Tobie gromadzimy?


Głównie gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Możesz podać nam dane, na przykład kontaktując się z nami lub udzielając informacji zwrotnych, rejestrując się jako użytkownik naszych usług, ubiegając się o pracę, subskrybując nasze biuletyny lub inne materiały, komentując lub dyskutując jakiekolwiek treści na Witrynie lub pobierając lub wysyłając Materiał. Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych obejmują zazwyczaj takie informacje, jak:

• dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, firma, adres e-mail i numer telefonu,
• informacje o relacji z klientem, takie jak preferencje dotyczące komunikacji, interesy produktu i korzystanie z produktów i usług Fluidmaster
• twoje dane logowania, takie jak nazwa użytkownika i hasło w naszym koncie logowania Fluidmaster lub w Centrum preferencji; oraz
• informacje techniczne, takie jak adres IP.

Zawsze zależy to od Ciebie, czy chcesz przekazać nam dane osobowe. Jeśli zdecydujesz się tego nie robić, pamiętaj, że możemy nie być w stanie wykonać żądanej akcji. Możemy nie być w stanie, na przykład, zarejestrować się jako użytkownik, rozważyć podanie o pracę lub udostępnić Państwu naszych produktów lub usług.

W razie potrzeby możemy również używać plików cookie i powiązanych technologii dostarczonych nam przez strony trzecie i tworzyć nowe informacje, analizując dane, które już posiadamy. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie znajduje się poniżej w sekcji "Czym są pliki cookie i w jaki sposób są one używane w tej witrynie?".

W jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie?


Sposób, w jaki wykorzystujemy informacje o Tobie zależy od tego, dlaczego informacje zostały pierwotnie zebrane. Aby przybliżyć Państwu sposób przetwarzania danych osobowych, poniżej zamieściliśmy kilka przykładów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z tematem dotyczącym konkretnych informacji na temat ochrony prywatności.

Zasadniczo używamy Twoich danych osobowych do następujących celów:

• do sprzedaży produktów i usług
• do dostarczania towarów lub usług
• do zapewnienia klientom obsługa sprzedawanych produktów lub usług,
• prowadzenie ankiet,
• zabezpieczenie i optymalizacja strony internetowej,
• zapewnienie komunikacji marketingowej,
• zabezpieczenie i kontrola dostępu do pomieszczeń Fluidmaster,
• przeprowadzenie procesu rekrutacji; lub
• aby w inny sposób umożliwić nam wypełnienie naszych zobowiązań prawnych i umownych.

Ochrona danych i przepisy dotyczące prywatności w niektórych krajach wymagają od nas posiadania tak zwanej "podstawy prawnej" lub "legalnego uzasadnienia" do przetwarzania danych osobowych. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że musimy mieć prawne uzasadnienie dla przetwarzania Twoich danych osobowych. W przeważającej części musimy zająć się twoimi danymi osobowymi, aby móc dostarczyć Ci produkty lub usługi, o które prosiłeś; i dla naszych produktów i stron internetowych, aby móc poprawnie działać i robić wszystkie rzeczy, których się spodziewasz.

Czasami nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych nie jest bezwzględnie konieczne, abyśmy mogli zapewnić Ci nasze produkty i usługi lub aby działały prawidłowo. W tych okolicznościach mamy tzw. "Uzasadniony interes" w przetwarzaniu twoich danych osobowych; naszym "uzasadnionym interesem" może być:

• wykrywanie oszustw i zapobieganie im,
• utrzymywanie bezpieczeństwa naszych stron internetowych, aplikacji, produktów i systemów IT,
• zapewnienie, że nasze własne procesy, procedury i systemy są tak wydajne, jak to tylko możliwe; analizować i ulepszać informacje, które zbieramy,
• określać skuteczność naszych kampanii promocyjnych i reklamowych; oraz dostosowywać i ulepszać sposób, w jaki robisz zakupy i współpracujesz z nami w przyszłości.

Będziemy udostępniać pewne informacje osobiste, które określamy jako opcjonalne (na przykład po aktualizacji informacji o koncie). Wyjaśnimy, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje, a jeśli zdecydujesz się je nam udostępnić, zgadzasz się na wykorzystanie przez nas Twoich informacji w ten sposób. Możesz poprosić nas o usunięcie tych informacji w dowolnym momencie, kontaktując się z obsługą klienta Fluidmaster lub kontaktując się z nami pod adresem dpr@fluidmaster.com.

W niektórych, względnie ograniczonych okolicznościach będziemy musieli traktować twoje dane osobowe w określony sposób, aby móc w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych; na przykład, jeśli zostaniemy poproszeni o ujawnienie twoich danych osobowych organom regulacyjnym lub organom ścigania.

Ostatecznie, dlatego, że traktujemy twoje dane osobowe w taki właśnie sposób, to możemy bezpośrednio lub pośrednio ulepszyć nasze produkty, usługi i twoje ogólne doświadczenie z Fluidmaster. Bez względu na nasze uzasadnienie dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych (czy jest to konieczne, abyśmy mogli dostarczyć Ci jakiś produkt, czy też jest to w naszych "uzasadnionych interesach"), upewniamy się, że podejmujemy kroki, aby uszanować nasze zobowiązanie do ochrony Twojej prywatności.

Czy udostępniamy informacje o Tobie innym?


Korzystamy z usług stron trzecich, takich jak dostawcy usług, do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Tacy dostawcy usług mogą przetwarzać dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nich usług, o które się zwróciliśmy. Zasadniczo nie wolno im używać danych na rzecz ich własnej działalności.

Aby chronić Twoją prywatność, wymagamy, aby wszyscy nasi dostawcy usług zachowywali poufne i odpowiednio zabezpieczone dane osobowe. Są również zobowiązani do przestrzegania umów dotyczących przetwarzania danych i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Dodatkowo, Fluidmaster może ujawniać i przekazywać twoje dane osobowe w ramach grupy firm Fluidmaster. Jako Fluidmaster jest globalną grupą firm z oddziałami i usługodawcami, zarówno na terenie Europy. Zarówno w Unii, jak i poza nią, twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską. Kraje, do których przesyłane są dane, mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jak kraj pochodzenia.

Mimo to, przekazując dane osobowe do innych krajów, zawsze będziemy dbać o jego bezpieczeństwo, upewniając się, że istnieje podstawa prawna do przeniesienia oraz że obowiązują przepisy prawne regulujące przekazywanie danych.

Czy istnieje możliwość przekazania danych osobowych?


Fluidmaster będzie zbierać dane osobowe od ciebie w kraju, w którym mieszkasz. My i osoby trzecie, którym udostępniamy dane osobowe, przechowujemy i w inny sposób przetwarzamy te informacje w Wielkiej Brytanii, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w dowolnym kraju poza EOG. Fluidmaster zapewnia, że wszelkie przekazywanie danych osobowych z jednego kraju do drugiego będzie zgodne z obowiązującymi nas przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

Europejskie przepisy dotyczące ochrony danych obejmują w szczególności szczególne zasady dotyczące przekazywania danych osobowych poza EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG, do standardowych umów o ochronie danych osobowych dołączą standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu przekazywania danych osobowych poza EOG.

Te strony trzecie (klauzule te są zatwierdzone na podstawie art. 46 ust. 2 RODO); lub zapewnić, że kraj, w którym przetwarzane są dane osobowe, został uznany przez Komisję Europejską za "odpowiedni" zgodnie z art. 45 RODO.

W każdym przypadku nasze przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika nadal będzie podlegać tym przepisom. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem dpr@fluidmaster.com.

Jak długo przechowujemy informacje o Tobie?


Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne do wypełnienia naszych praw i obowiązków związanych z danymi. Ponieważ jednak te prawa i obowiązki różnią się w zależności od sytuacji przetwarzania. Gdy dane osobowe nie są już potrzebne, usuwamy je lub anonimizujemy tak szybko, jak to możliwe.

Czym są pliki cookies i w jaki sposób są one używane na tej stronie?


Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w Witrynie w celu poprawy funkcjonalności Witryny oraz uzyskania informacji dotyczących odwiedzin Witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym komputera, które umożliwiają rozpoznanie Twojego komputera przez Witrynę. Możemy wykorzystywać pliki cookie, które na stałe zapisują plik na Twoim komputerze (trwałe pliki cookie) lub pliki cookie, które znikają, gdy Twoja przeglądarka jest zamknięta (ciasteczka sesyjne).

Za pomocą plików cookie możemy zbierać informacje na temat Twojego komputera: adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki. Informacje te zawierają na ogół dane, które nie pozwalają na indywidualną identyfikację informacji dotyczących konkretnego użytkownika. Jeśli jednak przechowujemy dane osobowe o Tobie, informacje zebrane za pomocą plików cookie mogą być łączone z takimi danymi.

Informacje gromadzone przez pliki cookie są wykorzystywane do celów statystycznych i analitycznych, takich jak prowadzenie statystyk dotyczących korzystania z Witryny, do przeprowadzania ankiet w celu udoskonalenia innych produktów i usług Wiztryny lub Fluidmastera, w celu ustalenia, które części Strony są najbardziej popularne, w celu dostarczenia informacji stronom trzecim, aby można było skierować odpowiednią reklamę, oraz w celu optymalizacji korzystania z Witryny.

Pliki cookie są również wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika po powrocie na Witrynę. Korzystamy z wielu narzędzi stron trzecich w tej Witrynie, aby umożliwić takie funkcje, jak udostępnianie w mediach społecznościowych i formularze ankietowe. W niektórych przypadkach te narzędzia innych firm umieszczają plik cookie na komputerze i używają technologii śledzenia w celu personalizowania swoich doświadczeń lub kierowania reklam. Te pliki cookie stron trzecich mogą obejmować m.in. Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności, zapoznaj się z informacjami o prywatności każdego z dostawcy plików cookie.

Możesz zrezygnować z plików cookie i usuwać pliki cookie, korzystając z ustawień i funkcji przeglądarki. Ponieważ Twoja przeglądarka może być ustawiona tak, aby akceptowała pliki cookie domyślnie, zachęcamy do sprawdzenia ustawień przeglądarki na wypadek, gdyby obawiasz się o używanie plików cookie w Witrynie. Należy jednak pamiętać , że niektóre części Witryny mogą wymagać plików cookie do działania. Jeśli zdecydujesz się ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do takich części Strony.

Jak chronimy informacje o Tobie?


Fluidmaster stosuje solidne środki w celu ochrony posiadanych danych osobowych. Środki te obejmują wytyczne, procedury i zabezpieczenia mające na celu ograniczenie dostępu osób trzecich do danych, ale także środki podjęte w celu ograniczenia dostępu naszych własnych pracowników i usługodawców do danych, których nie potrzebują w swoich zadaniach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych środkach bezpieczeństwa, możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem ds. ochrony danych.

Jakie są twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?


Jako zarejestrowany klient Fluidmaster, w każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i innych informacji profilowych oraz poprawiać je poprzez konto logowania Fluidmaster, Fluidmaster Preference Center lub inne konto użytkownika Fluidmaster, które zarejestrowałeś.

Masz prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy, a także do zażądania ich usunięcia lub poprawienia wszelkich błędnych, niepotrzebnych, niekompletnych lub nieaktualnych informacji. Ponadto masz prawo wycofać swoją zgodę na zbieranie danych dotyczących lokalizacji lub marketingu bezpośredniego lub w inny sposób z nich zrezygnować.

Możesz skorzystać z opisanych powyżej praw lub wyrazić swoje obawy dotyczące korzystania z Twojego konta. Dane osobowe można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem ds. ochrony danych osobowych, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w części zatytułowanej "Jak się z nami skontaktować?". Postaramy się rozwiązać każdy problem związany z przetwarzaniem danych.

Jeśli jednak nie jesteś zadowolony z naszych odpowiedzi lub działań, możesz zawsze zwrócić się do swojego krajowego organu ochrony danych.

Co należy zrozumieć przed kliknięciem linku do stron internetowych osób trzecich?


Witryna internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich.
Należy pamiętać, że Fluidmaster nie ponosi odpowiedzialności za praktyki związane z prywatnością, ani treścią takich stron . Ponieważ niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko tej Witryny, powinieneś przeczytać informacje o ochronie prywatności witryn internetowych po ich otwarciu.

Czy można zmienić tę Politykę prywatności?


Możemy zaktualizować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez wyraźnego powiadomienia o takich zmianach. Aktualną wersję Polityki prywatności można zawsze znaleźć na tej Witrynie. Zalecamy, aby od czasu do czasu sprawdzać niniejszą Informację o ochronie prywatności, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami.

Jak się z nami skontaktować?


Jeśli masz pytania lub prośby dotyczące tej Informacji o prywatności lub danych osobowych, które przechowujemy w Fluidmaster na twój temat, skontaktuj się z nami: pocztą elektroniczną pod adresem dpr@fluidmaster.com. W każdej chwili możesz odwołać swoją indywidualną zgodę, przesyłając nam wiadomość e-mail na adres dpr@fluidmaster.com lub za pośrednictwem poczty.


Polityka prywatności Fluidmaster dotyczącą marketingu

Data aktualizacji: 22 maja 2018 r.

Firma Fluidmaster używa Twoich danych osobowych w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta i zapewnienia, że materiały marketingowe, które Ci przesyłamy, odzwierciedlają twoje osobiste preferencje.

W tej Polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe w celach marketingowych.

Niniejsza informacja na temat ochrony prywatności zawiera następujące informacje:

• Dlaczego otrzymujesz materiały marketingowe od Fluidmaster?
• W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach marketingowych?
• Jakie informacje o Tobie wykorzystujemy w celach marketingowych?
• Jakie informacje są używane do korespondencji e-mailowej?
• Czy gromadzimy informacje o dzieciach?
• Jak możesz wpłynąć na otrzymywane materiały marketingowe?

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Fluidmaster i twoich praw z tym związanych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Dlaczego otrzymujesz materiały marketingowe od Fluidmaster?


Przesyłamy informacje o naszych produktach i usługach do obecnych klientów, których dane kontaktowe uzyskaliśmy w trakcie naszych relacji. Możemy również wysyłać e-maile marketingowe do osób, które wyraziły zainteresowanie zakupem produktów lub usług Fluidmaster, lub które w naszym przekonaniu są zainteresowane produktami, lub usługami Fluidmaster.

Prześlemy do Ciebie materiały marketingowe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Zazwyczaj taka zgoda jest zbierana, gdy rejestrujesz się jako użytkownik na Fluidmaster.com lub rejestrujesz się, aby otrzymywać informacje o wydarzeniu.

Jeśli nie chcesz już otrzymywać od Fluidmaster materiałów marketingowych lub chciałbyś zmienić swoje preferencje, możesz zrobić to postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w części zatytułowanej " Jak możesz wpłynąć na otrzymywane materiały marketingowe?"

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach marketingowych?


Używamy Twoich danych osobowych w celu wysyłania informacji o usługach Fluidmaster, promocjach i wydarzeniach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do rozwijania naszych stron internetowych i usług oraz do mierzenia skuteczności naszego marketingu.

Przechowujemy dane osobowe w celach marketingowych tak długo, jak chcesz otrzymywać od nas materiały marketingowe. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować lub wycofać swoją zgodę nie będziemy już używać Twoich danych do tego celu. Jeśli dane nie są potrzebne usuniemy dane bez zbędnej zwłoki.

Wysyłamy wiadomości marketingowe głównie pocztą elektroniczną, przez wiadomości tekstowe lub telefonicznie. Aby wyświetlać komunikaty marketingowe w mediach społecznościowych, być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe różnym platformom społecznościowym, takim jak Facebook, LinkedIn lub Google.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez te firmy można znaleźć w ich odpowiednich informacjach na temat ochrony prywatności. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób korzystamy z usług dostawców i w inny sposób udostępniamy informacje stronom trzecim, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Jakie informacje o Tobie wykorzystujemy do celów marketingowych?


Aby zapewnić Ci marketing dopasowany do twoich preferencji, potrzebujemy informacji o Tobie. Zazwyczaj zbieramy te informacje bezpośrednio od Ciebie, gdy korzystasz z naszych usług.

W celach wymienionych w niniejszej Informacji o prywatności gromadzimy następujące grupy danych:

• Twoje podstawowe dane identyfikacyjne i dane kontaktowe: może to być na przykład twoje imię i nazwisko, firma, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje, które nam podajesz

• Informacje o koncie: podajesz nam informacje podczas rejestracji w Centrum Preferencji Fluidmaster i podczas korzystania z niego. Dane te mogą obejmować na przykład Twoją nazwę użytkownika, hasło i osobiste preferencje.

• Informacje na temat relacji klienta z Fluidmaster: Zbieramy dane osobowe podczas zakupu naszych produktów i usług. Dane te mogą obejmować na przykład informacje o poprzednich zakupach produktów i usług Fluidmaster, informacje o płatnościach, informacje o wydarzeniach Fluidmaster, w których brałeś udział, oraz opinie, które nam przekazałeś.

• Informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej: Używamy plików cookie i skryptów internetowych do zbierania danych o tym, jak korzystasz z naszych stron internetowych i przeglądasz nasze e-maile marketingowe. Mogą to być na przykład informacje o odwiedzonych stronach internetowych Fluidmaster, o tym, jak długo na nich przebywałeś, które elementy kliknąłeś i Twój adres IP. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie, zapoznaj się z naszą Informacją na temat ochrony prywatności

• Informacje uzyskane z korzystania z naszych usług: za pomocą danych osobowych, które nam przekazałeś oraz informacji, które zgromadziliśmy na temat korzystania z naszych usług, wykorzystujemy narzędzia analityczne do stworzenia profilu Twoich zainteresowań. Profile te często opierają się na zachowaniach online i danych demograficznych, takich jak przedziały wiekowe, zainteresowania, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. W niektórych sytuacjach możemy również łączyć te informacje z danymi dostarczonymi nam przez osoby trzecie.

Jakie informacje są używane do korespondencji e-mailowej?


Jako użytkownik naszych produktów lub usług, możemy wysyłać alerty techniczne. Tak długo jak sobie tego życzysz chcielibyśmy również informować Cię o wszystkim, co dzieje się w Fluidmaster. Niezależnie od tego, czy są to nasze najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów, oferty, programu partnerskiego lub zbliżających się wydarzeń, chcemy mieć pewność, że zezwalasz na tę komunikację. W sekcji poniżej dowiesz się jak zmieniać zgody i ustawienia dotyczące tej komunikacji.
Zbieramy informacje w jaki sposób reagujesz na nasze emaile.

Korzystamy z tych informacji samodzielnie oraz w połączeniu z rekordem (kontem) klienta (użytkownika) także po to, aby przestać wysyłać informacje gdy nas o to poprosisz.

Czy gromadzimy informacje o dzieciach?


Strona internetowa Fluidmaster, produkty i usługi nie są skierowane do dzieci, szczególnie tych poniżej 18 roku życia. Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci. Jeśli jesteś dzieckiem, nie próbuj zostać zarejestrowanym użytkownikiem naszej Witryny lub produktów lub w inny sposób przekazywać nam danych osobowych. Jeśli dowiemy się, że nieumyślnie uzyskaliśmy dane osobowe od dziecka, usuniemy te informacje tak szybko, jak to możliwe.

Jak możesz wpłynąć na otrzymywane materiały marketingowe?


Możesz łatwo wycofać zgodę na nasze wiadomości marketingowe, klikając link "anuluj subskrypcję" znajdujący się u dołu każdego e-maila. Możesz również zmienić swoje preferencje, wycofać zgodę i zarządzać tym, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe w Centrum Preferencji Fluidmaster.

Możesz też zrezygnować z otrzymywania bezpośrednich wiadomości marketingowych od Fluidmaster w dowolnym momencie, przesyłając wiadomość do Fluidmaster:

• e-mailem na adres dpr@fluidmaster.com
• odwiedzając nas osobiście w biurze Fluidmaster

Szanujemy Twoją prywatność, a wszystkie dane osobowe traktujemy z najwyższą poufnością i najwyższą starannością. Podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny, dane identyfikacyjne i powiązane dane (w tym adres IP, data, godzina, dostępne strony) są przechowywane na naszym serwerze. Te dane są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów statystycznych i są anonimowe. Pomaga nam dostosować informacje na naszej stronie do konkretnych potrzeb naszych klientów. Dane nie są nigdy przekazywane stronom trzecim.
SCHWAB

Tel. (serwis)  570 409 272,
506 177 272

www.schwab-sanitaer.pl
@  biuro@fluidmaster.com
Szukaj produktów
Nazwa produktu:
Numer katalogowy:
MITTEILUNG COOKIES

Diese Webseite setzt Cookies ein um ihre Leistung und Funktion zu verbessern. Cookies ermöglichen die Gewährleistung aller Funktionen der Webseite, Anpassung bestimmter Inhalten an jeden Benutzer und Verbesserung der Webseite mithilfe von Analyse der Besuche.

Mit dem Besuch unserer Webseiten stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.
Absagen